expert


‘Een executeur aanstellen geeft rust’

“Na het overlijden wil je dat alles wat je achterlaat goed wordt afgehandeld. Een executeur in je testament aanstellen is daarom verstandig”, vertelt Maarten Veerbeek van Partiar onafhankelijke executeurs.

expert


‘Een executeur aanstellen geeft rust’

“Na het overlijden wil je dat alles wat je achterlaat goed wordt afgehandeld. Een executeur in je testament aanstellen is daarom verstandig”, vertelt Maarten Veerbeek van Partiar onafhankelijke executeurs.

Wat doet een executeur?

“Een executeur wikkelt de nalatenschap af. De taken van een executeur zijn onder andere het opzeggen van abonnementen, diensten en verzekeringen, het leegruimen en verkopen van een woning, het verdelen van de inboedel, de aangifte inkomsten­belasting en erfbelasting doen, en de erfenis verdelen. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Soms moet de notaris naar erfgenamen zoeken. De executeur start dan het notarieel traject op.”

Waarom moet je een executeur vastleggen in je testament?

“Dan weet je zeker dat alles wordt afge­handeld zoals je dat wilt. Alles is duidelijk voor de nabestaanden, dat voorkomt onenig­heid. Je legt vast wat de rechten en plichten zijn van de executeur. Bijvoorbeeld alleen de uitvaart regelen of de hele nalatenschap afwikkelen.”

Waar moet je aan denken bij het aanwijzen van een executeur?

“Dat kan een erfgenaam zijn of een familie­lid, of een vriend die je volledig vertrouwt. Of een professionele partij. Het is verstandig om vooraf met je dierbaren te bespreken wie je als executeur aanwijst. Je kunt ook meerdere executeurs aanwijzen met elk hun eigen taak. De een haalt bijvoor­beeld het huis leeg, de ander verdeelt de erfenis.”

Samenwerking

Monuta werkt samen met Partiar. Als er na een overlijden geen familie of andere partij is die de uitvaart regelt, kan Partiar opdracht­gever worden van de uitvaart. Dat voorkomt dat de uitvaart door de Sociale Dienst geregeld moet worden. Verder kan de uitvaart toch naar wens van de overledene plaatsvinden. Bovendien scheelt het gemeenschapsgeld.

Wilt u meer informatie over dit onder­werp? Vraag dan de folder aan op de website.

“Bespreek vooraf wie executeur is”

Is een nalatenschap afwikkelen veel werk?

“Dat verschilt. Maar soms is het ingewikkeld en tijdrovend. Bijvoorbeeld als iemand meerdere bedrijven had of een huis in het buitenland. Daarvoor is juridische en fiscale kennis nodig. Zo’n traject kan een paar jaar duren.”

Wat als er geen executeur is benoemd?

“Is er geen executeur benoemd of is er geen testament, dan is het handig als de erfgenamen samen iemand aanwijzen die alles gaat regelen. Die krijgt een volmacht om alles af te wikkelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een professionele executeur.”

Wanneer kun je een professionele partij als Partiar inschakelen?

“Als je je familie wilt ontlasten of onenigheid wilt voorkomen, is het handig. En ook als er geen familie is, of niemand tijd heeft om executeur te zijn. Bij ons werken verschillende experts, zoals notariaat­medewerkers, fiscalisten en mediators. Daardoor kunnen we een nalatenschap vlot afhandelen.”